Västernorrlands Försäljning och Auktion

Förtydligande tillägg av Auktionsvillkor


Vi har gjort ett förtydligande tillägg avseende objekt som säljs på uppdrag av konkursförvaltare respektive företrädare för dödsbon.

Objekt som säljs genom auktion på uppdrag av konkursförvaltare respektive företrädare för dödsbon, kan alltid avbrytas på inrådan av dessa.
Nyheter

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Västernorrlands Försäljning & Auktioner KB | Mob: 070-263 56 29 | Sel 252, 873 91 Bollstabruk | Email: info@vfauktioner.se