Västernorrlands Försäljning och Auktion

Frakt/ Transport


Köparen av inropad vara svarar för transporten av varan från anvisad uppställningsplats, och tecknar vid behov avtal med transportör om transport av varan.

VFA kan i vissa fall, efter överenskommelse med köparen, ordna frakt av auktions- och försäljningsvara. Kostnaderna för frakten betalas av köparen.
Nyheter

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Västernorrlands Försäljning & Auktioner KB | Mob: 070-263 56 29 | Sel 252, 873 91 Bollstabruk | Email: info@vfauktioner.se